Ansfried

De eerste, bij naam gekende heer van Westerlo was graaf Ansfried, die leefde in de tweede helft van de tiende eeuw. Na de dood van zijn vrouw werd hij monnik en schonk hij Westerlo als aandeel aan het kapitel van Utrecht.

Door Utrecht werd de heerlijkheid verder in erfleen gegeven aan de Brabantse familie van Wesemael.

Later, in 1482, kwam het in handen van de familie de Merode in de persoon van Jan I.

In 1620 kocht de familie de Merode de eigendomsrechten af. Sinsdien is het domein wél onafgebroken in het bezit van de familie de Merode.